Art de Fer

  • Artifici («l’art de fer») és la nova col·lecció de Neret Edicions. Està enfocada en proporcionar eines per implementar projectes d’acció social mitjançant l’art.
  • Aquesta col·lecció començarà a caminar a la tardor de 2017 amb la publicació del llibre: Educar en el arte de emocionar. Expresión dramática en la infancia”, un llibre de diversos autors coordinat per Cristina Domínguez i Elena Guichot,  de l’associació TRANS-CREA.