Altermatissos

Altermatissos

Altermatissos neix de la confluència de dos projectes creatius: el dibuix i la pintura d’Alter Arte, de Mataró, i la literatura de l’Associació Sociocultural Matissos, de Barcelona, dues agrupacions de persones amb diagnòstic de malaltia mental que troben en l’art una eina d’expressió i transformació.

Associació Sociocultural Matissos

Aquesta associació té com a finalitat treballar o representar qualsevol disciplina artística, ja que l’art és la millor eina per a la inclusió, la integració, la lluita contra l’estigma i la cohesió social.
Alhora, també és una eina que permet desenvolupar aptituds com la sociabilitat, la creativitat, la memòria, la concentració i l’autoestima. Totes ells ajuden a cohesionar grups i col·lectius sovint marginats per la societat.
L’objectiu de l’Associació és arribar al màxim de gent possible per tal de sensibilitzar la societat que tots sóm iguals i que tots tenim oportunitats si trenquem les barreres que ens estigmatitzen.

Alter Arte

Alterarte és un programa artístic educatiu i comunitari que depèn del Centre de Formació i Prevenció de Mataró i treballa per a la integració de les persones amb problemàtica derivada de una malaltia mental.
Aquest programa mostra l’art que es coneix com Art Brut, o outsider. Aquest terme s’utilitza per descriure l’art creat fora dels límits de la cultura oficial per agents aliens al món artístic sense una formació acadèmica, artistes autodidactes. El pintor i escultor francès Jean Dubuffet, va encunyar aquest concepte d’art brut per referir-se a «l’operació artística pura, bruta, reinventada en la totalitat de les seves fases per l’autor, només a partir dels seus impulsos», d’aquí que l’obra dels seus artistes sigui tant sincera.
Des d’Alterarte, és primordial el respecte als participants i un dels seus objectius és promoure l’autonomia. És per això que els propis participants decideixen el seu itinerari, vinculació i objectius dins el programa. Apoderem als participants facilitant, animant-los i fent palès el seu potencial artístic.
A nivell comunitari, es lluita contra l´estigma que pateixen les persones amb alguna problemàtica derivada d´una malaltia mental, donant a conèixer el col·lectiu i mostrant les seves capacitats, fent xarxa amb entitats relacionades amb l’art de la ciutat.
A nivell terapèutic, són ben coneguts els beneficis de l’art en l’individu; dóna harmonia, plaer, ajuda a reflectir els conflictes interns i a desenvolupar la part creativa i creadora. Una de les funcions més importants es la seva capacitat comunicativa i social, generant una nova identitat grupal en l’individu, no relacionada amb la malaltia mental. L’art permet a l’individu ser ell mateix generant valors positius, estructurant l’ésser social donant eines per integrar-se a grups a través de l’objecte artístic. Aquesta nova identitat repercuteix en un augment de l´autoestima, i ajuda a la rehabilitació i integració dels participants en la comunitat, facilitant la coneixença de recursos i utilitzant-los.

Mostrant l'únic resultat