Altermatissos

Altermatissos_12
Altermatissos

Altermatissos neix de la confluència de dos projectes creatius: el dibuix i la pintura d’Alter Arte, de Mataró, i la literatura de l’Associació Sociocultural Matissos, de Barcelona, dues agrupacions de persones amb diagnòstic de malaltia mental que troben en l’art una eina d’expressió i transformació.

Associació Sociocultural Matissos

Aquesta associació té com a finalitat treballar o representar qualsevol disciplina artística, ja que l’art és la millor eina per a la inclusió, la integració, la lluita contra l’estigma i la cohesió social.

Alhora, també és una eina que permet desenvolupar aptituds com la sociabilitat, la creativitat, la memòria, la concentració i l’autoestima. Totes ells ajuden a cohesionar grups i col·lectius sovint marginats per la societat.

L’objectiu de l’Associació és arribar al màxim de gent possible per tal de sensibilitzar la societat que tots sóm iguals i que tots tenim oportunitats si trenquem les barreres que ens estigmatitzen.

Alter Arte

Alterarte és un programa artístic educatiu i comunitari que depèn del Centre de Formació i Prevenció de Mataró i treballa per a la integració de les persones amb problemàtica derivada de una malaltia mental.

Aquest programa mostra l’art que es coneix com Art Brut, o outsider. Aquest terme s’utilitza per descriure l’art creat fora dels límits de la cultura oficial per agents aliens al món artístic sense una formació acadèmica, artistes autodidactes. El pintor i escultor francès Jean Dubuffet, va encunyar aquest concepte d’art brut per referir-se a “l’operació artística pura, bruta, reinventada en la totalitat de les seves fases per l’autor, només a partir dels seus impulsos”, d’aquí que l’obra dels seus artistes sigui tant sincera.

Des d’Alterarte, és primordial el respecte als participants i un dels seus objectius és promoure l’autonomia. És per això que els propis participants decideixen el seu itinerari, vinculació i objectius dins el programa.  Apoderem als participants facilitant, animant-los i fent palès el seu potencial artístic.

A nivell comunitari, es lluita contra l´estigma que pateixen les persones amb alguna problemàtica derivada d´una malaltia mental, donant a conèixer el col·lectiu i mostrant les seves capacitats, fent xarxa amb entitats relacionades amb l’art de la ciutat.

A nivell terapèutic, són ben coneguts els beneficis de l’art en l’individu; dóna harmonia, plaer, ajuda a reflectir els conflictes interns i a desenvolupar la part creativa i creadora. Una de les funcions més importants es la seva capacitat comunicativa i social, generant una nova identitat grupal en l’individu, no relacionada amb la malaltia mental. L’art permet a l’individu ser ell mateix generant valors positius, estructurant l’ésser social donant eines per integrar-se a grups a través de l’objecte artístic. Aquesta nova identitat repercuteix en un augment de l´autoestima, i ajuda a la rehabilitació i integració dels participants en la comunitat, facilitant la coneixença de recursos i utilitzant-los.

Altermatissos són:

Alter Arte: Joan Francesc Sáez, Óscar Cervantes, Jesús Galán, David N’Dongo, Iolanda Fresnillo, José de la Vega, Francesc Roger, Mónica Pujol, Ricard Galicia, Teresa Gabilondo, Ricard López.

Matissos: Eduard Ortega, Encarna Espallargas, Hugo Martín, Javier González, Jordi Medina, Jordi Tarín, Montse Mercader, Núria Montes, Ricard Kirchner, Víctor Segura, Xavier Maymó, José M. Hernández, Toni Ricardi, Antonia Guzmán, Marta Tubau, Sergi Pallarés, Dolors González, Sonia Salcedo, Josep Torrescassana.

Publicacions relacionades
Altermatissos